Wat is het meervoud van: monnik?

Welke van de volgende vormen is het correcte meervoud van monnik?
monniken / monnikken

Toelichting

De juiste meervoudsvorm van monnik is monniken. Aangezien dit woord een zelfstandig naamwoord is wat eindigt op onbeklemtoond, wordt de klinker in de meervoudsvorm uitgesproken als de toonloze ‘e’. Hierom krijgt het woord ‘monnik’ als geschreven meervoudsvorm ‘monniken’.

De verwarring komt bij dit woord komt omdat velen monniken uitspreken als monnikken. Dit is incorrect.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *