Wat is het meervoud van: datum?

Welke van de volgende vormen is het correcte meervoud van datum?
datums / data / data's

Toelichting

Wanneer je datums of data zegt hangt af van de betekenis. Wanneer je het hebt over gegevens (data), dan is de meervoudsvorm hiervan data.

Wanneer je het hebt over een tijdsaanduiding (bijvoorbeeld 27 september), dan is zowel datums als data correct.

Latijnse leenwoorden eindigend zoals museum, centrum of album eindigend op -um hebben als meervoudsvorm in het Latijn een -a. Deze zijn veelal overgenomen naar het Nederlands.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *