Wat is het meervoud van: havik?

Welke van de volgende vormen is het correcte meervoud van havik?
haviken / havikken

Toelichting

De juiste meervoudsvorm van havik is haviken. Aangezien dit woord een zelfstandig naamwoord is wat eindigt op onbeklemtoond, wordt de klinker in de meervoudsvorm uitgesproken als de toonloze ‘e’. Hierom krijgt het woord ‘havik’ als geschreven meervoudsvorm ‘haviken’.

De verwarring komt bij dit woord komt omdat velen haviken uitspreken als havikken. Dit is incorrect.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *