Meervoud van hof

Welke is goed: hoven / hofs? » Kom erachter

Meervoud van hobby

Welke is goed: hobby's / hobbys / hobbies? » Kom erachter

Meervoud van handvat

Welke is goed: handvatten / handvaten? » Kom erachter

Meervoud van hotel

Welke is goed: hotels / hotellen? » Kom erachter

Meervoud van hyena

Welke is goed: hyena's / hyenas? » Kom erachter

Meervoud van havo

Welke is goed: havo's / havoos / havos? » Kom erachter

Meervoud van hypothese

Welke is goed: hypothesen / hypotheses? » Kom erachter

Meervoud van historicus

Welke is goed: historici / historicussen? » Kom erachter

Meervoud van horizon

Welke is goed: horizonnen / horizonten / horizons? » Kom erachter

Meervoud van horloge

Welke is goed: horloge / horloge's? » Kom erachter